Tiêu đề lạnh một vị trí
Đầu lạnh đa trạm
Máy tiện Truning
gia công rèn nóng
Cán ren tay
Chế biến khoan
Xử lý uốn
Cán ren tự động